BALIK

Parasal konularda nasıl davranıyorsunuz? Bu çizelge yıldızlarınıza bağlı olarak mali eğilimlerinizi, kişiliğinizi ve kabiliyetlerinizi gösteriyor.

3 = iyi, 2 = orta, 1 = kötü

Balık
Bütçeci 1
Kaygısız 3
Pazarlıkçı 1
Detaycı 1
Tutumlu 2
Cömert 3
Yatırımcı 2
Materyalist 1
Sorumlu 1
Risk Alan 2
Mutasarruf 1
Harcayan
3