ASLAN

Parasal konularda nasıl davranıyorsunuz? Bu çizelge yıldızlarınıza bağlı olarak mali eğilimlerinizi, kişiliğinizi ve kabiliyetlerinizi gösteriyor.

3 = iyi, 2 = orta, 1 = kötü

Bütçeci 1
Kaygısız 2
Pazarlıkçı 2
Detaycı 2
Tutumlu 1
Cömert 3
Yatırımcı 1
Materyalist 3
Sorumlu 2
Risk Alan 2
Mutasarruf 2
Harcayan 3