BASAK

Parasal konularda nasıl davranıyorsunuz? Bu çizelge yıldızlarınıza bağlı olarak mali eğilimlerinizi, kişiliğinizi ve kabiliyetlerinizi gösteriyor.

3 = iyi, 2 = orta, 1 = kötü

Bütçeci 3
Kaygısız 1
Pazarlıkçı 2
Detaycı 3
Tutumlu 3
Cömert 1
Yatırımcı 3
Materyalist 3
Sorumlu 3
Risk Alan 1
Mutasarruf 3
Harcayan 1