AKREP

Parasal konularda nasıl davranıyorsunuz? Bu çizelge yıldızlarınıza bağlı olarak mali eğilimlerinizi, kişiliğinizi ve kabiliyetlerinizi gösteriyor.

3 = iyi, 2 = orta, 1 = kötü

Bütçeci 2
Kaygısız 1
Pazarlıkçı 3
Detaycı 2
Tutumlu 3
Cömert 1
Yatırımcı 3
Materyalist 2
Sorumlu 2
Risk Alan 2
Mutasarruf 3
Harcayan 2