ASLAN

Aslanın sık sık ateşi yükselir. Kazalara, ani şiddetli hastalıklara yatkındır ve genellikle kronik, uzun süren hastalıklara bağışıklığı vardır. Hiçbirşeyin orta yolunu bilmedikleri için, bu insanlar ya inanılmaz bir canlılık gösterirler, ya da kendilerinin bu dünyaya göre olmadıklarından yakınırlar. Bu sonuncusu, beğenilmemenin ve sevilme-menin yarattığı tipik bir tepkidir. Aslanların kalbi ya olağanüstü güçlüdür, veya kalp bölgesinde bir zayıflık vardır. Sırtta ve omuzlarda ağrılar, omurgayla ilgili şikâyetler, bacaklarda ve bileklerde kazalar, üreme organlarıyla ilgili sorunlar, ses kısıklığı veya boğaz ağrıları görülür. Ancak gayretle hastalıktan kurtulurlar. Asıl tehlike sağlığa dikkat etmemeleri, ve hastalanınca gereğinden daha erken yataktan çıkmalarıdır. Yatakta kalmak ve bakılmak önceleri Aslan'ın gururunu okşarsa da, güçlü değil, zayıf bir insan rolü oynamakta olduğunu farkedince, o güçsüzlük hali hemen fethedilir.