BALIK

Bir bürodaki tipik bir Balık âmir hakkında örnek bir konuşma: "Şirketin geçen hafta işe aldığı şu yeni müdürün adı neydi?" "Hani, dün kahve molasını bizimle geçiren mi? " "Hayır. Bu sabah işten ayrılan."

Sadece küçük bir abartmayla, sıradan bir Balığın amirlik mevkiinde kalacağı normal süredir bu. Balık âmirlere uygun ancak birkaç akarsu vardır; biz de bunların üstünde duracağız. Şirketlerin ve endüstri alanlarının çoğunda Neptünlü bir âmire rastlamak, Kuzey Kutbunda mayo bulmak kadar zordur. Neptün çocuklarının büyük çoğunluğu yalnız yüzmeyi tercih ederler. Sınırlanmak istemezler. Yazarlar, satıcılar, yaratıcı ressamlar, aktörler, gezginci halk ozanları ya da maceracı askerler bunlardandır.

Bununla birlikte, Balığın yeteneklerini kullanabileceği ve vazgeçilemez bir âmir olacağı birkaç alan vardır. Örneğin, radyo istasyonları, televizyon şirketleri, reklâmcılık ve halkla ilişkiler O'nun en üstün niteliklere sahip olduğu alanlardır. Bunlardan herhangi birinin başına geçerse, bitmez tükenmez hayal gücü kaynağından yaratıcı fikirler dağıtarak işini mutlu bir şekilde sürdürecektir. Balık, başka burçtakilerin hiç çekinmeden yaptıkları gibi, çıplak ve çoğunlukla üzücü gerçeği pat diye olduğu gibi söylemeğe gerek görmez.. İkizler, Yay ve Akrep burcundakilerin aksine. Balık acı veren gerçeği olduğu gibi söylememeyi tercih eder. O, insanlara, u/.un sürede en iyi etkiyi bırakacağını düşündüğü şeyleri söylemeyi yeğler; ya da onların duymak istedikleri şeyleri.. Dürüst olmadığı için değil. Geçirdiği acı tecrübelerle toplumun soğuk ve çıplak gerçeği duymak istemediğini öğrenmiştir.

En üstün bir sahne ve perde yönetmenidir, aynı zamanda yetenekli bir prodüktördür (eğer iyi bir şirket yöneticisi varsa). Bir dans stüdyosunu rüya gibi işletebilir. Bir dedektiflik veya araştırma bürosunun başına geçerse, bilinmeyenleri keşfetmekteki pek de tekin olma yan ruhsal yeteneği sayesinde, çok kısa sürede parlayabilir. Seyahat acentalarının çoğunun idarecileri Balıktır ve genellikle son derece ha şanlı olmaktadırlar. Yardım kuruluşlarının başında sık sık Balıklara rastlarsını/. Birçok Balık mutlu bir şekilde orkestra ve bandoları idare etmektedirler. Kuşkusuz büyük müzisyenler de vardır. Şehir klüplerinin ve otellerin genel müdürü olarak Balık'tan daha Üstünü bulunanla/ (şayet yanında iyi bir muhasebecisi varsa). Bir yayın şirketini, dergi veya gazeteyi çok iyi, hattâ parlak bir şekilde işletebilirler. Sık sık dinî hizmetlerin başında da Balıklara rastlarsınız. Bir kamp direktörü ola bildikleri gibi, bir kilise veya sinagogun üst düzeydeki yöneticileri de olabilirler. Öğretmenleri, profesörleri, tıp ve hukuk fakültelerindeki birkaç yöneticiyi de sayarsak, işte hepsi bu kadar. Balıklar aslında kelimenin tam anlamıyla âmir olmak için yaratılmamışlardır.

Hassas yapısıyla Balık, insanlığa hizmet etmek için doğmuştur; devlet idare etmek, ya da görkemli imparatorluklar kurmak için değil. Yetenekli ve iyi bir borsacı veya işinin ehli bir ticaret adamı olabilir. Ama, hemen hemen hiçbir zaman komisyonculuk, simsarlık, tahvilât ve rehin alış verişi yapılan bir işin başına geçmez. Bunlarda çok fazla sorumluluk vardır. Bununla birlikte, hızlı ve keskin zekâsı ve içinden çıkılmaz hesapları kavrama yeteneği sayesinde, dalgalanan hisse senetleri konusunda tahminler yapmaktan çok hoşlanır. Bu O'nun için, gerçek bir işten çok, bir oyun gibidir.

Eğer âmiriniz Martta doğmuşsa, bir şeye sinirlendiği zaman ters ve huysuz biri gibi davranabilir. Balığın Allah vergisi bir iyi konuşum yeteneği vardır, tersliği tuttuğu zaman, bu karşısındakini biraz yakan, yakıcı bir terslik olur. Ama, pek nadiren saldırgan bir şekildir. tahakküm etmeğe kalkışır ve gerçek anlamda ham ve basit bir iman değil dir. Bir an bakarsınız, ilen fikirleriyle sizi şaşırtır, sonra bira/, kaypak bir dönüş yaparak bir gelenekçi olur çıkar Sonuç olarak, O'nun ne büyük bir liberal, ne de pek tutucu biri olduğuna karar verirsiniz. Sizin gerçek fikirlerinizin ne olduğunu anlamak için, değişik zamanlarda bu görüşlerden herhangi birini tutabilir. Başka bir deyişle, birazcık şaşırtıcı olabilir. biraz hile yapabilir. Sizin fikirlerinizi öğrenince, konuşmanızı ilginç bulman, gururunuzu okşayacak şekilde dikkatle, sessizce ve içtenlikle sizi dinleyecek. hattA belki rahat bir atmosfer yaratmak için bir kadeh seri bile ikram edecektir. Konuşmanızı sıkıcı bulursa kafası başka yere gidecektir. Belki de siz, konuşurken, yüzündeki tebessümü bozmamaya dikkat ederek, uzaklardaki insanlım ve yerleri hayal edecektir. Bunların herbiri doğuştan aktör olduktan için, sizi dikkatle dinlediğini zannedersiniz. Ancak, bir süre sonra, zihinsel gezintilerinden yorulacak ve si/.in hala gevezelik edip durduğunuzu farkederek birdenbire sözünüzü kesecektir. Ondan sonra O konuşacak, siz dinleyeceksiniz; bazen saatlerce saatlerce -- saatlerce..

Herhalde çok seyahat etmiştir. Eğer etmemişse, kısa sürede kaybettiği zamanı telâfi edecektir. Tıpkı Yay ve İkizler Burcundan âmirler gibi, Balık âmir de kanepesinin arkasında bavulunu hazır bulunduracaktır, eğer böyle yapmıyorsa, yapmalı. Neden bunu O'na tavsiye etmiyorsunuz? Herhalde bunun harika bir fikir olduğunu düşünecektir. Ayrıca, kasvetli yağmurlu günlerde veya karlı, çamurlu soğuk kış günlerinde, sıkıntıdan çatılardan atlayıp kaçmak istediği sıralarda bavulunun hazır olduğunu bilmek O1 mı garip bir şekilde rahatlatacaktır. Sıkıntılı zamanları da olacaktır ve bunlar gerçek bunalımlardır. Böyle yamanlarda O'ndan uzak durun daha iyi; çalışırken neşeli melodiler mırıldanın ve O'nun en iyi burbon katılmış özel içkisini mutlaka içmesini sağlayın.

Üslerine iyi davranın - yani. eşine demek istedim. (Bu doğal bir yanlışlıktır. ikizler ve Yay Amirler gibi Balık Amir de. başka Amirlerden daha çok. birden fa/la evlenme töreni geçirmeğe yatkındır.) Kşi herhalde iyi. hassas, pratik bir kızcağızdır. Şayet O da kocası gibi hayalperest ve orijinal biriyse, ikisi birlikte sisli bir rüyalar ve hayaller okyanusunda boğulabilirler.

Balık âmir firmasındaki yaratıcı kişilere karşı biraz taraflı davranır. Hayalci bir stratejiden daha çok tedbirli davranmağa eğilimini/ varsa, belki pek farla seri kadehi ve dostça tebessüm almazsınız, ama herhalde işten de çıkartılmazsınız. Ötekilerden daha çok hoşlanır, ama size ihtiyacı vardır. Si/.in pratik davranışlarınıza ve organizasyon yeteneğinize güvenir. Bir Balık âmirin beğendiği, çok yaratıcı yeteneği olan bir memur, şirket ekonomik bir ilerleme gösterince, âmirinin son derece parlak fikirleri karşısında şaşkına döner. Balık âmir. işine bağlı. güvenilir, çalışkan memurunun ne olursa olsun orada kalması için. gerekirse baltanın kendi boynuna inmesine razı olur. Balık üzülerek el sallayıp veda edebilir; ama C), kendisi de dahil olmak üzere, insan karakterinin titiz bir yargılayıcısıdır. Her ne kadar arkadaştan ve yaratıcı memurların ileriye dönük verimli çalışmalarından hoşlanırsa da; dikkatli bir plânlama ve yaşlı bilge kafaların iş disiplini ile desteklenince, Balığın kendine has yaratıcılığı daha iyi sonuçlar verir. Kendisini destekleyen bu yaşlı bilge kafalar aslında genç, sansın ya da esmer bile olsalar, sonuç değişmez. Balığın basiret ve gelenekçilikten daha büyük erdemleri vardır ve kendi kusurlarını da çok iyi bilir, işi gerektirdiği zaman başka yürekli hevesli, hayalci memurlar bulmakta hiç güçlük çekmez; ama, kazanç biraz azalınca, burunları biraz sürtülmüş memurları olmadan yapamaz. Öte yandan, işler düzelinceye kadar, cesur, hevesli, hayalcilerin bölümünü kendisi idare ederek, daha uygun, tok gözlü kişileri işe alabileceğini hesaplar. Kuşkusuz her kuralın bir istisnası vardır, ama Balık âmirinize aynı zamanda hem ciddi, hem de duygulu biri olabileceğinizi belli etmenin hiçbir zararı olmaz.

O'nun, zam isteyen memurlarıyla uğraşması için aracı olarak bir Oğlağı ya da bir Boğayı görevlendirdiğini herhalde öğrenmişsinizdir. Doğrudan doğruya kendisine başvurmanız yerine böylesinin daha iyi olduğunu bilir. Neptün'ün doğal yapısı öyle yaratılmıştır ki; gerçekten ihtiyacı olan, ya da hattâ sadece içtenlikle isteyen birine 'hayır' demesi hemen hemen imkânsızdır. Kendisini olabildiğince iyi izole etmesi gerektiğini erken öğrenir.

O'nun iki ayrı dünyada yaşadığını unutmayın. Doğal yapının böylesine bölünmesi kararsız bir kişiliğe neden olabilirse de, aynı derecede kolaylıkla çok parlak bir zekâya da neden olabilir. Düşünceleri Balık Einstein'inki kadar değişik ve derin olabilir. Einstein "Tanrı zar atmaz", demiştir. Böyle söylemekle, matematiksel olasılık kanununun mutlaka çok kutsal, yani dokunulmaz olması gerekmez demek istemiştir. Sizin Neptün âmiriniz de, yürürlükteki iş düzeni hakkında aynı şeyi hissetmektedir, ilk kez açıklandığında hayal ürünüymüş gibi görünseler bile, genellikle zaman O'nun ilk sezgilerinin doğru olduğunu kanıtlar. O kalben bir mistiktir; gizliden gizliye, görünmeyen ve doğa üstü şeylere inanır. Bununla birlikte, bu konuda biraz çekingendir, herkesin bilmesini istemez. Gizli ruhsal titreşimlerini insanların keşfederek alaya almalarından korkar. Ancak, çok zekîce kan bir realist rolü oynasa da, insanlar O'nun bu mistik yanını keşfederler.

Erkek arkadaşınızın kafesten uçtuğu ve giderken nişan yüzüğünüzle birlikte, onun için kurduğunuz tüm hayalleri de alıp götürdüğü günü hatırlıyor musunuz? Balık âmiriniz o gün rastgele sizi akşam yemeğine davet etmiş, kederli başınızı en güzel komplimanlarla doldurmuş, sonra da aceleyle sizi tiyatroya götürmüştü. Oyundan sonra da sizi sahne arkasına götürerek baş oyuncularla tanıştırmış ve sonra herkesi geç bir akşam yemeğine davet etmişti. Tüm bu yemekler, şarap ve ışıltılı konuşmalarla b dönek nişanlınızı aklınızdan çıkartmıştı. Bazen, bunu belli etmemek için bilerek huysuzluk etmesine rağmen, haftalarca sonra kalp ağrınız duruncâya kadar sizi neşelendirecek küçük çareler bulmuştu. Nişanınızın bozulduğu konusunda büroda hiç kimseye en ufak birşey söylememiştiniz, öyle ise, nasıl olmuştu da, âmiriniz o karanlık dönemde, sizin yardıma ihtiyacınız olduğunu anlamıştı? Bunu size ancak, bir zamanlar O'nun el falına bakmış olan çingene söyleyebilirdi. Çingene O'nun avucundaki o nadiren görülen işareti hemen farketmişti. Bu işaret O'nun çok merhametli bir dâhi olduğunu gösteriyordu. Bunlardan çevremizde pek fazla bulunmuyor. Bu yüzden O, nadir bulunan bir, Balık insanıdır.